KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Pokot i wręczanie złomu
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Pokot i wręczanie złomu
Ustawienie myśliwych podczas pokotu
Legenda:
  • ProwadzącyP - Prowadzący polowanie,
  • SygnaliściS - Sygnaliści,
  • MyśliwiM - Myśliwi,
  • NaganiaczeN - Naganiacze.
Pokot
Pokot to tradycyjny zwyczaj zakończenia łowów, wyrażający szacunek myśliwych dla upolowanej zwierzyny. Upolowana zwierzyna na miejsce pokotu zwożona lub znoszona jest z należnym poszanowaniem. Miejsce pokotu powinno być uprzednio przygotowane, wyścielone gałązkami iglaków, trzciną lub innymi dostępnymi w danym miejscu gałązkami. Na pokocie zwierzyna układana jest w sposób estetyczny według obowiązującej hierarchii łowieckiej, każdy gatunek w odrębnym rzędzie. Kolejno: łosie, jelenie europejskie, jelenie sika, daniele, muflony, dziki, sarny; w następnych rzędach zwierzyna drobna poczynając od drapieżników: borsuki, lisy, kuny, tchórze, jenoty, szopy pracze, norki amerykańskie; kolejne rzędy zajmują: zające, dzikie króliki, a następnie układane jest ptactwo: jarząbki, słonki, bażanty, kuropatwy, grzywacze, dzikie gęsi, dzikie kaczki, łyski. Zwierzynę układa się na prawym boku. Tradycja nakazuje uczestnikom polowania nieprzekraczania zwierzyny ułożonej na pokocie. Pokot zarządza prowadzący polowanie. Sygnaliści stają po stronie grzbietowej zwierzyny i grają sygnał "Zbiórka myśliwych". Myśliwi na pokocie ustawiają się z bronią od strony głów upolowanej zwierzyny zwróconych w ich kierunku. Naganka staje prostopadle do szeregu myśliwych. Na rozpoczęcie pokotu sygnaliści grają sygnał "Koniec polowania". Prowadzący polowanie ogłasza wyniki polowania lub składa raport z jego przebiegu najwyższemu funkcją myśliwemu. Następnie odbywa się otrąbienie pokotu, podczas którego sygnaliści grają (zgodnie z hierarchia łowiecką) sygnały pokotu właściwe dla wszystkich gatunków lub grup upolowanej zwierzyny. Prowadzący polowanie ogłasza i dekoruje króla polowania oraz wicekrólów. Sygnaliści grają sygnał "Król polowania". Na zakończenie pokotu prowadzący dziękuje uczestnikom za udział w polowaniu, a łowisku za dary. Ostatnim akcentem pokotu jest sygnał "Darz Bór". Sygnałów pokotu oraz sygnału "Darz Bór" uczestnicy polowania wysłuchują z odkrytymi głowami.
Dekorowanie złomem
Zwyczaj dekorowania gałązką "złomu" honoruje myśliwego oraz jest wyrazem czci upolowanej zwierzyny grubej. "Złom" to odłamana gałązka z drzewa lub krzewu charakterystycznego dla łowiska, w którym upolowano zwierza. "Złom" na polowaniu zbiorowym zazwyczaj wręcza prowadzący polowanie, a na polowaniu indywidualnym myśliwy towarzyszący. W przypadku braku osoby towarzyszącej, myśliwy dekoruje zwierza "złomem", a jego część zakłada na kapelusz. Ceremoniał odbywa się bezpośrednio po upolowaniu zwierzyny, przed patroszeniem. Myśliwy staje od strony grzbietowej zwierza ułożonego tak, aby był widoczny otwór wlotowy kuli. Prowadzący ceremonię wkłada jedną część "złomu" zwierzynie do gęby (w przypadku dzika do gwizdu), jako "ostatni kęs", drugą część kładzie w miejscu wlotu pocisku, a następnie odłamuje z niej kolejną część "złomu" umaczaną w farbie i podaje lewą ręką na kapeluszu, kordelasie lub nożu myśliwemu (który upolował zwierza). Jednocześnie podaje mu prawą dłoń i życzy; Darz bór. Przy wręczaniu "złomu" za upolowanie drapieżnika nie należy wkładać do pyska ostatniego kęsa.