KŁ Gryf » Grupa gospodarcza obwodu łowieckiego nr 122
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Grupa gospodarcza obwodu łowieckiego nr 122
Remont paśnika w łowisku Mokry Miot, obwod nr 23 - w dniu 10.10.2015
Remont paśnika
Ambona kol. Marka Szymborskiego w obwodzie nr 122, fot. w dniu 16.10.2013
Ambony ob. łow. nr 122
Dokarmianie zwierzyny zimą w obwodzie nr 122, fot. w dniu 06.01.2009
Dokarmianie zwierząt
Przyoranie ziemniaków na buchtowisku fot. w dniu 03.07.2015
Przyoranie ziemniaków
Budowa paśnika kol. Marka Piórkowskiego w łowisku Lisia Góra w dniu 19.11.2014
Paśnik Lisia Góra
Budowa paśnika kol. Patryka Szuran w łowisku Rumsko Drągowiny w dniu 25.11.2014
Paśnik Równo Drągowiny
Grupa gospodarcza obwodu łowieckiego nr 122
 • Bondarenko Henryk,
 • Drozd Andrzej,
 • Fil Henryk,
 • Fil Tadeusz,
 • Gajewski Jacek,
 • Gaweł Stanisław,
 • Hatowski Stanisław,
 • Lubiński Janusz,
 • Michnowski Bartłomiej,
 • Mielewczyk Henryk,
 • Mielewczyk Mateusz,
 • Pączka Wiesław,
 • Pilipów Stanisław,
 • Smoliński Grzegorz,
 • Szymborski Marek,
 • Warmowski Marek,
 • Warmowski Mirosław,
 • Wolski Piotr,
 • Wójtowicz Krzysztof.
Nadzór nad grupą gospodarczą:
 • Gospodarz grupy:
  Drozd Andrzej
 • Wg stanu w dniu 24.10.2021