KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Odprawa myśliwych
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Odprawa myśliwych
Ustawienie myśliwych przed polowaniem
Legenda:
  • GośćG - Gość,
  • ProwadzącyP - Prowadzący polowanie,
  • SygnalistaS - Sygnalista,
  • MyśliwyM - Myśliwy,
  • NaganiaczN - Naganiacz.
Odprawa myśliwych
Każde polowanie zbiorowe, poprzedzone jest odprawą myśliwych w trakcie której, omawia się ważne sprawy organizacyjne. Bezpośrednio przed odprawą, gra się sygnał Zbiórka myśliwych. W czasie grania tego sygnału, myśliwi (z pomarańczowymi opaskami na nakryciach głowy) ustawiają się w dwuszeregu. Naprzeciwko myśliwych ustawiają się naganiacze ubrani w jaskrawe kamizelki. Na prawym skrzydle rzędu myśliwych, ustawia się zaproszonych gości. Z tej samej strony ustawia się Prowadzący polowanie oraz ew. jego pomocnik, naprzeciwko nich zaś – Sygnalista. Na rozpoczęcie odprawy grany jest sygnał Powitanie. Polowanie i odprawę prowadzi łowczy lub myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła. Prowadzący przystępując do odprawy, prawą ręką zdejmuje kapelusz i trzymając go w trakcie powitania na wysokości piersi; kolejno wita gości, myśliwych i nagankę. Wita także łowiska; knieję, pola aby darzyły myśliwych sukcesem.
Następnie prowadzący prezentuje psy i przystępuję do czynności przewidzianych regulaminem polowań. Najpierw informuje o gatunkach i ilości zwierzyny łownej planowanej do odstrzału podczas tego polowania, omawia system sygnałów i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Udziela szczegółowych informacji o ilości planowanych miotów, miejscu rozpoczęcia i zakończenia oraz po którym miocie, odbędzie się wspólny posiłek. Następnie sprawdza ważność legitymacji łowieckich oraz zezwoleń na posiadanie broni myśliwskiej. Informuje o sposobie transportu myśliwych i zwierzyny podczas tego polowania oraz u kogo znajduje się apteczka. Na koniec sprawdza uczestników naganki pod względem przydatności do polowania oraz stroju, w tym jaskrawych kamizelek ochronnych.
Na zakończenie odprawy polowania zbiorowego, grany jest sygnał Apel na łowy. Odprawa myśliwych przed polowaniem, winna mieć charakter poważny i uroczysty, gdyż jest to przywitanie myśliwych z łowiskiem. Zazwyczaj bezpośrednio po odprawie myśliwi przystępują do losowania kart stanowiskowych. Losowanie zawsze powinno rozpoczynać się od gości, zachowując kolejność odpowiadającą godności uczestnika. Później myśliwi udają się do środka transportu. Biorący udział w odprawie zdejmują nakrycia głowy tylko w trakcie sygnału Powitanie oraz w wypadku, gdy na polowaniu zbiorowym ma miejsce ceremonia ślubowania myśliwskiego.