KŁ Gryf » Obwód Łowiecki nr 23
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Obwód Łowiecki nr 23
Mapa Obwodu Łowieckiego nr 23 "Równo"
Centrum Obwodu
Obszar obejmujący centralną część obwodu łowieckiego nr 23 (dawny obwód nr SŁ-6). W centralnej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Uprawne Łąki, Uprawne Łąki - Ambona Kępki, Chlewnia, Równo Łąki, Skórzyno Cmentarz, Międzygóry, Rówienko Pola, Mokry Miot, Brzozowy Miot, Świery i Silosy.
Zachód Obwodu
Obszar obejmujący zachodnią część Obwodu Łowieckiego nr 23 (dawny obwód nr SŁ-6). W zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Żelazo Żwirownia, Las - Pola Osowskiego, Ambona Żeńki, Hydrofornia Jabłonka, Hydrofornia Klimbajnówka, Wierzchocino Góry, Stara Gajówka, Poligon Poletko i Równo Drągowiny.
Północny-zachód Obwodu
Obszar obejmujący północno zachodnią część obwodu łowieckiego nr 23 (dawny obwód nr SŁ-6). W północno zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Żelazo Żwirownia, Hydrofornia Klimbajnówka, Poligon Poletko, Poligon Pawłowa, Poligon Od Parku, Brzozowy Miot i Wywroty.
Południowy-wschód Obwodu
Obszar obejmujący południowo-wschodnią część obwodu łowieckiego nr 23 (dawny obwód nr SŁ-6). W południowo wschodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Główczyce Pola, Główczyce Łąki, Skórzyno Cmentarz, Skórzyno Pola i Zgierz Pola.
Południowy-zachód Obwodu
Obszar obejmujący południowo-zachodnią część obwodu łowieckiego nr 23 (dawny obwód nr SŁ-6). W południowo zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Choćmirówko, Witkowo, Ptasi Raj - Żwirownia, Wierzchocino Pola, Łąki Za Lasem, Będzichowo, Ambona Kornobisa, Rumsko - Pola Za Mostem, Rumsko - Ambona Gajewskiego i Równo Drągowiny.
Północny-wschód Obwodu
Obszar obejmujący północno-wschodnią część obwodu łowieckiego nr 23 (dawny obwód nr SŁ-6). W północno wschodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Kluki, Buszman Wnęka, Lisia Góra Łąki, Lisia Góra Łączki i Lisia Góra Pola.
Granice Obwodu Łowieckiego nr 23 "Równo" (dawny obwód nr SŁ-6).
Powierzchnia ogólna Obwodu "Równo" wynosi 6 435,0 ha powierzchni całkowitej. Powierzchnia użytkowa po wyłączeniach wynosi 5 741,0 ha, w tym grunty leśne o powierzchni 1 629,0 ha i grunty rolne o powierzchni 4 112,0 ha. Zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne 2,0 ha. Granica Obwodu biegnie od miejscowości Żelazo drogą w kierunku północno wschodnim do starej żwirowni, stąd na przestrzeni około 1 km drogą w kierunku południowo wschodnim, a następnie kanałem w kierunku północno wschodnim do granicy Słowińskiego Parku Narodowego, następnie po tej granicy do miejscowości Lisia Góra. Stąd biegnie kanałem w kierunku południowo wschodnim do szosy Izbica - Główczyce. Dalej granica biegnie szosą przez Ciemino, Główczyce w kierunku Żelkowa. Następnie szosą przez Choćmirówko, Wierzchocino do miejscowości Żelazo.
Urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
  • Paśniki - 3 szt. + 11 szt. dla saren.
  • Lizawki - 23 szt.
  • Ambony - 22 szt.
Poletka łowieckie obsiane roślinami stanowiącymi żer dla zwierząt:
  • Pasy zaporowe - 19 szt. o łącznej długości 8,0 km.
Łowiska:
W granicach tego Obwodu Łowieckiego zostało wytyczonych 48 Łowisk. M.in. łowiska: Choćmirówko, Witkowo, Żelazo Żwirownia, Ptasi Raj - Żwirownia, Wierzchocino Pola, Las - Pola Osowskiego, Ambona Żeńki, Hydrofornia Jabłonka, Hydrofornia Klimbajnówka, Wierzchocino Góry, Uprawne Łąki, Uprawne Łąki - Ambona Kępki, Stara Gajówka, Łąki Za Lasem, Będzichowo, Poligon Poletko, Poligon Pawłowa, Poligon Od Parku, Ambona Kornobisa, Rumsko - Pola Za Mostem, Rumsko - Ambona Gajewskiego, Klęcino Łąki, Równo Pola, Równo Drągowiny, Chlewnia, Równo Łąki, Główczyce Pola, Główczyce Łąki, Skórzyno Cmentarz, Międzygóry, Rówienko Pola, Mokry Miot, Brzozowy Miot, Świery, Silosy, Buszman Lewa Strona, Wywroty, Kluki, Buszman Wnęka, Buszman Prawa Strona, Topolowa Droga, Skórzyno Pola, Zgierz Pola, Betonka Do Morona, Zgierz Łąki, Lisia Góra Łąki, Lisia Góra Łączki, Lisia Góra Pola.