KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Ślubowanie
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Ślubowanie
Ustawienie myśliwych podczas ślubowania
Legenda:
  • GośćG - Gość,
  • ProwadzącyP - Prowadzący polowanie,
  • SygnalistaS - Sygnalista,
  • MyśliwyM - Myśliwy,
  • NaganiaczN - Naganiacz,
  • NaganiaczC - Celebrujący,
  • NaganiaczŚ - Ślubujący,
  • NaganiaczO - Opiekun.
Ślubowanie
Pierwszym obrzędem uświęconym wieloletnią tradycją myśliwską, z którym styka się młody adept po odbytym stażu i zdanym egzaminie jest uroczyste ślubowanie. Zawsze odbywa się ono na pierwszym, zbiorowym polowaniu, może też mieć miejsce podczas posiedzenia ORŁ lub innych ważnych uroczystości. Podczas odprawy na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie zwraca się do najwyższego funkcją myśliwego, o przeprowadzenie ślubowania. Gra się sygnał Pasowanie myśliwskie. Następnie mistrz ceremonii podaje komendę; kolega (z imienia i nazwiska) do ślubowania - wystąp. Z szyku występuje wywołany myśliwy, klękając na lewe kolano - broń trzyma pionowo w lewej ręce, stopką opartą o ziemię przy lewym kolanie. W prawej ręce na wysokości piersi, trzyma nakrycie głowy. Za nim stoi jego były opiekun, trzymając prawą dłoń lub myśliwski kordelas na lewym ramieniu ślubującego. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy, trzymając je w lewej ręce na wysokości serca. Młody myśliwy powtarza za prowadzącym tekst ślubowania:
„Przystępując do grona polskich myśliwych,
ślubuję uroczyście:
przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
chronić przyrodę ojczystą,
dbać o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego
i godność polskiego myśliwego”.
Po wypowiedzeniu formuły myśliwy wstaje, przyjmujący ślubowanie podaje mu rękę i wypowiada słowa:
„Na chwałę polskiego łowiectwa,
bądź prawym myśliwym,
niech ci bór darzy”.
Myśliwi zebrani na odprawie, odpowiadają; Darz bór, a sygnalista gra sygnał Darz bór. Po odegraniu sygnału myśliwi nakrywają głowy, a ślubujący dziękuje opiekunowi za trud poniesiony dla dobra łowiectwa i koła. Teraz prowadzący ceremonię wydaje komendę; Ślubujący - wstąp, po której myśliwy wstępuje do szyku i odbiera gratulacje oraz życzenia od kolegów.