KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Gwara myśliwska P÷P
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Gwara myśliwska P÷P
Gwara myśliwska i słownictwo łowieckie Pi÷Po:
 1. Pianie - wydawanie ostrego głosu przez koguta bażanta.
 2. Piastun - młody niedźwiedź, samiec pozostający z matką do następnego roku.
 3. Pielesz - gniazdo ptaka drapieżnego.
 4. Pień - wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym osadzone jest poroże.
 5. Pierzenie się - wymiana upierzenia u ptaków.
 6. Pies - samiec borsuka, lisa i jenota.
 7. Pies podsokoli - pies legawy (najczęściej wyżeł) współpracujący w czasie polowania z ptakiem łowczym.
 8. Piórko malarskie - ostrolotka u słonki.
 9. Piórkować - dobijać postrzelonego ptaka.
 10. Pióro - ogólnie; ptactwo łowne (strzelać do pióra - polować na ptactwo). Rząd pokotu, przeznaczony dla ubitego ptactwa. Pióra chybu - długie i sztywne włosy na karku dzika. Pióro (pierwsze, drugie, trzecie) - rok życia ptaka łowczego (pierwszy, drugi, trzeci).
 11. Piston - inaczej kapiszon - spłonka.
 12. Pistonówka - strzelba kapiszonowa.
 13. Piszczałka - wabik na jarząbki.
 14. Piszczeć - wydawanie głosu przez kozę.
 15. Plusk - kielnia; ogon bobra.
 16. Płaszcz - pancerz; zewnętrzna powłoka pocisku kulowego.
 17. Płochacz - pies myśliwski do płoszenia zwierzyny z zarośli.
 18. Płowa zwierzyna - jelenie, sarny, łosie i daniele.
 19. Pniaki - haki; grandle.
 20. Pocisk - rażąca część naboju myśliwskiego.
 21. Podchód - sposób polowania, podchodzenie zwierzyny na odległość strzału.
 22. Podeszwa - spód stopy niedźwiedzia.
 23. Podrywać się - zrywanie się ptaków do lotu.
 24. Podjazd - rodzaj polowania, polegający na podjeżdżaniu do zwierzyny przez myśliwych linijką lub saniami.
 25. Podkładacz - myśliwy, który naprowadza psy na trop zwierzyny.
 26. Podkowa - brązowy łuk na piersi kuropatwy.
 27. Podlot - młody ptak, zaczynający latać.
 28. Podpórka - laska lub rozwidlony drażek do podparcia broni przy strzale.
 29. Podprowadzać - zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną.
 30. Podryw - sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.
 31. Podstrzelić - strzelać do zwierzyny wychodzącej na sąsiada, podczas polowania zbiorowego.
 32. Poduszka - baka; wypukłość na kolbie broni myśliwskiej, do której przykłada się policzek.
 33. Pojedynek - samiec zwierzyny, wiodący samotny tryb życia.
 34. Pokot – rozkład; ogół zwierzyny ubitej na polowaniu lub upolowana zwierzyna, ułożona wg określonych zasad.
 35. Polano - wiecha - ogon wilka.
 36. Pole - teren na którym odbywa się polowanie lub rok pracy psa myśliwskiego.
 37. Położyć - upolować celnym strzałem.
 38. Pomiatać - wydawać potomstwo, u psów, borsuków, wilków i lisów.
 39. Pomruk - głos wydawany przez jelenia byka lub borsuka.
 40. Pomykać - biec (o lisie, zającu i króliku).
 41. Ponowa - swieży opad śniegu.
 42. Poprawka - drugi strzał do tej samej zwierzyny.
 43. Poroże - wyrostki kostne, nasadzane na możdżeniach u jeleniowatych, zrzucane corocznie i ponownie nasadzane.
 44. Poryk - jednorazowy, głośny ryk jelenia byka.
 45. Posadzić - strącenie zdobyczy na ziemię przez ptaka łowczego.
 46. Poskromić - zmusić ptaka łowczego do poddania się woli układającego.
 47. Posoka - farba; krew zwierzyny grubej.
 48. Posokowiec - pies myśliwski pracujący na farbie.
 49. Postrzał - miejsce trafienia zwierzyny.
 50. Postrzałek - raniony zwierz.
 51. Posyp - daszek; paśnik dla kuropatw lub bażantów.
 52. Posznurować - o lisie; pobiec prosto.