KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Gwara myśliwska Z÷Ż
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Gwara myśliwska Z÷Ż
Gwara myśliwska i słownictwo łowieckie Z÷Ż:
 1. Zatrop - miejsce w pobliżu tropu wejściowego do miotu.
 2. Zaznaczenie strzału - reakcja ruchowa zwierzyny w zależności od miejsca trafienia.
 3. Zbarczyć - postrzelić ptaka w skrzydło.
 4. Zdołować - strzelić poniżej celu.
 5. Zestrzał - miejsce, w którym stała zwierzyna w chwili oddania do niej strzału.
 6. Zew – ryk jelenia podczas rykowiska lub wycie wilków.
 7. Zgasić - ubić zwierza będącego w ruchu celnym strzałem.
 8. Zgórować - trafić powyżej celu.
 9. Zgrać - ustawić do oka przyrządy celownicze.
 10. Zgraja - wataha; stado wilków.
 11. Zgryzać - obgryzać pędy drzew.
 12. Zgrzebła - cieki.
 13. Zierniki - oczy ptaków.
 14. Zimować - przebywać w zimie w danym łowisku.
 15. Zimowisko - miejsce spędzania zimy przez ptaki wędrowne.
 16. Zlatywanie - sfruwanie koguta głuszca do kur na ziemię.
 17. Zloty - gromadzenie się ptaków w jednym miejscu.
 18. Złaja - łaja; kilka sfor ogarów lub większa liczba dzikarzy.
 19. Złamać się - o ptaku trafionym czystym strzałem.
 20. Złożyć się - przyjąć właściwą postawę strzelecką.
 21. Zostać w ogniu - o zwierzynie, padać na miejscu po celnym strzale.
 22. Zrulować - o zającu; zostać w ogniu.
 23. Zrzucać - pozbycie się poroża przez jeleniowate.
 24. Zrzut - tyka poroża, zrzucona przez samce jeleniowatych.
 25. Zwierzyna czarna - dziki i muflony.
 26. Zwierzyna drobna - lisy, zające, króliki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki, tchórze, wiewiórki i ptaki łowne poza dropiem.
 27. Zwierzyna gruba - łosie, jelenie, daniele, sarny, rysie, wilki, dziki, muflony i dropie.
 28. Zwierzyna płowa - łosie, jelenie, sarny i daniele.
 1. Żer - pokarm zdobywany przez zwierzynę w łowisku.
 2. Żeremie - gniazdo bobrów.
 3. Żerować - zdobywać pokarm.
 4. Żerowisko - miejsce żerowania zwierzyny.
 5. Żmijka - lis o czarnym włosiu na podbrzuszu.
 6. Żmurek - lis o kasztanowym futrze.