KŁ Gryf » Terminarz Łowiecki
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Terminarz Łowiecki
Terminarz Łowiecki na rok gospodarczy 2019/2020, w miesiącu sierpniu polujemy na:
  • Jeleń byk- Jelenie byki - uwaga! -od 21 sierpnia,
  • Sarna kozioł- Sarny: kozły,
  • Odyniec Locha Przelatek Warchlak- Dziki: odyńce, lochy - uwaga! -od 15 sierpnia, wycinki, przelatki oraz warchlaki,
  • Lis Jenot Norka Amerykańska Szop Pracz- Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie i Szopy Pracze,
  • Piżmak- Piżmaki - uwaga! -od 11 sierpnia,
  • Kaczki- Kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - uwaga! -od 15 sierpnia,
  • Łyski- Łyski - uwaga! -od 15 sierpnia,
  • Gołąb grzywacz- Gołębie grzywacze - uwaga! -od 15 sierpnia.