KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Gwara myśliwska O÷P
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Gwara myśliwska O÷P
Gwara myśliwska i słownictwo łowieckie Om÷Pę:
 1. Omyk - ogon zająca.
 2. Opalone - brązowe lub czarne zabarwienie oręża dzika lub haków jelenia.
 3. Opiekun stażysty - doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.
 4. Opolować - objąć polowaniem część łowiska.
 5. Oręż - trofeum myśliwskie z dzika - szable i fajki, czasem wieniec jelenia.
 6. Organista - młody jeleń byk, który pierwszy rozpoczyna rykowisko.
 7. Osacznik - dawna nazwa naganiacza.
 8. Osada - łoże.
 9. Osadzanie zwierzyny - zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa.
 10. Osiadła - zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi.
 11. Osiemnastak - jeleń byk o dziewięciu odnogach na każdej tyce.
 12. Oskrzydlić - postrzelić ptaka w skrzydło.
 13. Osmużać - obielić zająca lub królika (ściągnąć skórę).
 14. Ostatni kęs - włożony w pysk strzelonej zwierzyny fragment złomu.
 15. Ostatni miot - żartobliwie; myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.
 16. Ostęp - część lasu z ostoją zwierzyny.
 17. Ostoja - teren stałego przebywania zwierzyny.
 18. Ostroga - wyrostek z tyłu odnóży kuraków lub pierwszy sęk łopaty daniela.
 19. Ostrolotka - trofeum z jednej z lotek w skrzydle cietrzewia lub słonki.
 20. Ostry - o psie myśliwskim; cięty.
 21. Oszczek - szczekanie psa myśliwskiego, sygnalizującego znalezienie lub wytropienie zwierzyny.
 22. Oślada - trop kury na śniegu.
 23. Otok - długa smycz służąca do prowadzenia psa myśliwskiego.
 24. Otrąbić - ogłosić koniec polowania sygnałem myśliwskim.
 25. Otropić - ustalić miejsce przebywania zwierzyny za pomocą tropów.
 26. Owca - samica muflona.
 1. Ósmak - jeleń byk z wieńcem o czterech odnogach na każdej tyce.
 1. Padać w ogniu - zwierzyna, która po strzale pada na miejscu.
 2. Pancerz – upierzenie piersi głuszca lub zewnętrzna powłoka pocisku kulowego.
 3. Paprać się - piaskowa kąpiel ptaków.
 4. Paprzysko - miejsce piaskowych kąpieli ptaków.
 5. Paradoks - gwintowanie końca lufy w myśliwskiej broni śrutowej.
 6. Parasol - typ paśnika dla zwierzyny w kształcie parasola.
 7. Parkot - won jelenia byka podczas rykowiska.
 8. Parkoty - okres godowy zajęcy.
 9. Parostki - poroże sarny kozła.
 10. Pastorał - podpórka służąca do oparcia broni przy strzale.
 11. Pasynek - odnoga na łopacie łosia.
 12. Paszcza - otwór gębowy niedźwiedzia, rysia, wilka i psa.
 13. Paśnik - urządzenie łowieckie do zadawania karmy zwierzynie.
 14. Patrochy - niejadalne wnętrzności zwierzyny.
 15. Patroszenie - usuwanie wnętrzności strzelonej zwierzyny.
 16. Patry - inaczej trzeszcze, oczy zająca.
 17. Perły - zgrubienia i wyrostki na tykach jelenia i rogacza.
 18. Perukarz - kozioł o zdeformowanym porożu pokrytym scypułem. Deformacja ta, jest związana zwykle z utratą jądra lub jąder.
 19. Pędzel - inaczej wiecheć; kiść włosów na organach płciowych byka, tryka lub dzika.
 20. Pędzelek - kępka włosów na uchu rysia.
 21. Pędzenie - naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych.
 22. Pętla – krótkie rzemyki służące przytrzymaniu ptaka łowczego lub splątane tropy zająca na śniegu.