KŁ Gryf » Obwód Łowiecki nr 122
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Obwód Łowiecki nr 122
Mapa Obwodu Łowieckiego nr 122 "Czarne Człuchowskie"
Centrum Obwodu
Obszar obejmujący centralną część obwodu łowieckiego nr 122. W centralnej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Bucholtz Las, Stacja Żółtnica, Nowiny, Turysta, PGR Łączka, Od Brzozowej do Gnilca, Skarbonka, Stawki, Iwanek, Gwda Mała.
Zachód Obwodu
Obszar obejmujący zachodnią część Obwodu Łowieckiego nr 122. W zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Bucholtz Las, Stacja Żółtnica, Turysta, PGR Łączka - Pola, Stawki, Iwanek, Gwda Mała, Pola Fila.
Północny-zachód Obwodu
Obszar obejmujący północno zachodnią część obwodu łowieckiego nr 122. W północno zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Iwanek, Pola Fila, Gwda Mała, Łąki Sochackiego, Jelenie Uroczysko, Stawki.
Południowy-wschód Obwodu
Obszar obejmujący południowo-wschodnią część obwodu łowieckiego nr 122. W południowo wschodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Nowiny, Od Brzozowej do Gnilca, Czarne Strzelnica.
Południowy-zachód Obwodu
Obszar obejmujący południowo-zachodnią część obwodu łowieckiego nr 122. W południowo zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Drawień, Kani Kolonia, Bucholtz Las, Bucholtz Pola, Stacja Żółtnica, Nowiny, Turysta, PGR Łączka - Las, Klepacz.
Północny-wschód Obwodu
Obszar obejmujący północno-wschodnią część obwodu łowieckiego nr 122. W północno wschodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Nowiny, Czarne Strzelnica, Od Brzozowej do Gnilca, Skarbonka, Stawki, Łąki Cytowicza, Od Brzozowej do granicy, Jelenie Uroczysko.
Granice Obwodu Łowieckiego nr 122 "Czarne Człuchowskie".
Powierzchnia ogólna Obwodu "Czarne Człuchowskie" wynosi 6 006,16 ha powierzchni całkowitej. Powierzchnia użytkowa po wyłączeniach wynosi 5 945,94 ha, w tym grunty leśne o powierzchni 4 689,8 ha i grunty rolne o powierzchni 1 256,14 ha. Zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne 11,0 ha.
Granica Obwodu biegnie od miejscowości Czarne drogą wojewódzką nr 211 w kierunku północno zachodnim. Po 2,2 km skręca w lewo, biegnąc w kierunku południowo zachodnim do miejscowości Drawień, znajdującej się od w/w skrzyżowania w odległości niecałych 5 km. Następnie granica obwodu nr 122 skręca w kierując północno zachodnim biegnąc do miejscowości Żółtnica, znajdującej się w odległości około 3 km. Później granica biegnie w kierunku północnym, biegnąc na przestrzeni 6,5 km w okolice Gwdy Małej. Przed miejscowością tą, granica skręca w kierunku północno zachodnim na przestrzeni ok. 2 km, aby dalej biec w kierunku zachodnim przez kolejne 5,5 km. Następnie biegnie w kierunku południowo wschodnim, by po pokonaniu odległości 2,2 km, przejść na kierunek południowy, by po kolejnych 3 km, zbliżyć się ponownie do miejscowości Czarne, które półkoliście otocza od północnej części miasta.
Urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
  • Paśniki - 7 szt.
  • Lizawki - 87 szt.
  • Ambony - 46 szt.
Poletka łowieckie obsiane roślinami stanowiącymi żer dla zwierząt:
  • Pasy zaporowe - 12 szt. o łącznej długości 2,0 km.
Łowiska:
W granicach tego Obwodu Łowieckiego zostało wytyczonych 20 Łowisk. M.in. łowiska: Drawień, Kani Kolonia, Bucholtz Las, Bucholtz Pola, Stacja Żółtnica, Nowiny, Turysta, PGR Łączka, Czarne Strzelnica, Od Brzozowej do Gnilca, Skarbonka, Stawki, Iwanek, Łąki Cytowicza, Od Brzozowej do Granicy, Jelenie Uroczysko, Łąki Sochackiego, Gwda Mała, Pola Fila i Klepacz.