KŁ Gryf » Obwód Łowiecki nr 22
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Obwód Łowiecki nr 22
Mapa Obwodu Łowieckiego nr 22 ""
Centrum Obwodu
Obszar obejmujący centralną część obwodu łowieckiego nr 22 (dawny obwód nr SŁ-7). W centralnej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Rzuski Las - Pola, Cyfintal, Puty Droga, Piaskowa Droga - Lewa Strona, Izbica Długie Łąki, Pobłocie Spalonki, Długie Łąki, Piaskowa Droga Wnęka + Las, Piaskowa Droga - Prawa Strona, Rzuszcze Pola, Brzozowy Miot, Mokry Miot, Betonka Lewa Strona, Betonka Prawa Strona.
Północ Obwodu
Obszar obejmujący północną część obwodu łowieckiego nr 22 (dawny obwód nr SŁ-7). W północnej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Izbica Cmentarz - Pola, Izbica Pola, Międzyrzeki, Mile Łąka - Las, Izbica Długie Łąki, Izbica Spalonki, Pobłocie Spalonki, Pobłocie Od Rzeki.
Południowy-wschód Obwodu
Obszar obejmujący południowo-wschodnią część obwodu łowieckiego nr 22 (dawny obwód nr SŁ-7). W południowo wschodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Gatki Łąki, Pobłocie Od Rzeki, Droga Wilka, Cecenowo Pola - Łąki, Cecenowo Przepompownia.
Południowy-zachód Obwodu
Obszar obejmujący południowo-zachodnią część obwodu łowieckiego nr 22 (dawny obwód nr SŁ-7). W południowo zachodniej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Główczyce Pola, Święcino, Ciemino Łąki, Ciemino Pola, Za Felkiem, Rzuski Las Pola.
Południe Obwodu
Obszar obejmujący południową część obwodu łowieckiego nr 22 (dawny obwód nr SŁ-7). W południowej części tego Obwodu, znajdują się m.in. następujące łowiska: Święcino, Za Felkiem, Rzuski Las - Pola, Puty Droga, Piaskowa Droga Lewa Strona, Piaskowa Droga Prawa Strona, Rzuszcze Pola, Brzozowy Miot, Betonka Lewa Strona, Pobłocie Pola, Gatki Pola, Gatki Łąki, Droga Wilka.
Granice Obwodu Łowieckiego nr 22 "Pobłocie" (dawny obwód nr SŁ-7).
Powierzchnia ogólna Obwodu "Pobłocie" wynosi 4 400,0 ha powierzchni całkowitej. Powierzchnia użytkowa po wyłączeniach wynosi 4 015,0 ha, w tym grunty leśne o powierzchni 848,0 ha i grunty rolne o powierzchni 3 167,0 ha. Zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne 3,0 ha. Granica Obwodu biegnie od miejscowości Gać, granicą Słowińskiego Parku Narodowego przez Izbicę do szosy Izbica - Główczyce. Dalej szosą przez Zgierz, Ciemino, Główczyce do skrzyżowania z drogą Słupsk - Łeba (przy CPN Główczyce). Od tego skrzyżowania na wschód przez Święcino, Pobłocie i Cecenowo do rzeki Łeba. Następnie wzdłuż rzeki Łeba do granicy Słowińskiego Parku Narodowego i tą granicą do wsi Gać.
Urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
  • Paśniki - 7 szt. + 1 bróg + 27 szt. dla saren.
  • Lizawki - 82 szt.
  • Ambony - 42 szt.
Poletka łowieckie obsiane roślinami stanowiącymi żer dla zwierząt:
  • Pasy zaporowe - 6 szt. o łącznej długości 1,5 km.
Łowiska:
W granicach tego Obwodu Łowieckiego zostało wytyczonych 31 Łowisk. M.in. łowiska: Główczyce Pola, Święcino, Ciemino Łąki, Ciemino Pola, Za Felkiem, Rzuski Las - Pola, Cyfintal, Puty Droga, Piaskowa Droga - Lewa Strona, Izbica Cmentarz - Pola, Izbica Pola, Międzyrzeki, Mile Łąka - Las, Izbica Długie Łąki, Izbica Spalonki, Pobłocie Spalonki, Długie Łąki, Piaskowa Droga - Wnęka Las, Piaskowa Droga - Prawa Strona, Rzuszcze Pola, Brzozowy Miot, Mokry Miot, Betonka Lewa Strona, Pobłocie Pola, Gatki Pola, Betonka Prawa Strona, Gatki Łąki, Pobłocie Od Rzeki, Droga Wilka, Cecenowo Pola - Łąki, Cecenowo Przepompownia.