KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Gwara myśliwska M÷O
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Gwara myśliwska M÷O
Gwara myśliwska i słownictwo łowieckie Mł÷Ok:
 1. Młódka - młody ptak łowczy.
 2. Mnich - jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów.
 3. Morda - pysk drapieżników.
 4. Możdżeń - wyrostek kostny na czaszce jeleniowatych.
 5. Mundur myśliwski - uroczysty, wyjściowy ubiór myśliwski, którego wzorzec został zatwierdzony przez Naczelną Radę Łowiecką.
 6. Murzyn - młody kogut cietrzew.
 7. Mykita - lis.
 8. Myłkus - samiec zwierzyny płowej o porożu wyraźnie zniekształconym.
 9. Myszka - młody piżmak.
 1. Nadlufka - broń myśliwska o lufach ułożonych pionowo.
 2. Nadoczniak - druga odnoga wieńca jelenia byka lub łopaty daniela.
 3. Naganiacz - pomocnik myśliwego, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny.
 4. Naganka - grupa naganiaczy współpracujących ze sobą na polowaniu zbiorowym.
 5. Na pomyka - sposób polowania na zające, polegający na tym, że myśliwy idzie przed siebie i strzela do napotkanej zwierzyny.
 6. Narogi - jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej.
 7. Narzynacz - pies myśliwski szarpiący i gryzący ubitą zwierzynę.
 8. Nazimek - młody zając urodzony w jesieni.
 9. Nemrod - żartobliwa nazwa myśliwego.
 10. Niedokuna - młoda kuna.
 11. Niedolisek - młody lis.
 12. Niedostęp - cecha tropu jeleniowatych, odcisk tylnego badyla nie dosięga odcisku przedniego badyla.
 13. Niekoronny - jeleń byk noszący wieniec, którego tyki nie mają koron.
 14. Nielot - młody ptak nie umiejący latać lub dorosły ptak w okresie pierzenia.
 15. Nie strzelany - o zwierzu puszczonym bez strzału. Celowe powstrzymanie się myśliwego przed oddaniem strzału w okolicznościach, które strzał umożliwiają, lub o zwierzu - ucieczka z miotu w sytuacji, w której różne okoliczności uniemożliwiły myśliwym oddanie strzału.
 16. Nogawice - gęste upierzenie na zgrzebłach głuszca.
 17. Norowce - psy myśliwskie przeznaczone do pracy w norach.
 18. Nurek - sokół ułożony do polowań, głównie na czaple, z wykorzystaniem pikowania (lotu nurkowego).
 1. Obciąć - ustalić za pomocą tropienia obecność zwierzyny w miocie.
 2. Obcierka - strzał raniący powierzchownie zwierza.
 3. Objazd - sposób polowania szczególnie na lisa, polegający na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny tak, aby zbliżyć się na odległość strzału.
 4. Obkładanie - przeszukiwanie przez psa myśliwskiego pola w celu wystawienia lub wypłoszenia ptactwa (inaczej okładanie).
 5. Oczniak - pierwsza od róży odnoga wieńca jelenia lub łopaty daniela.
 6. Oczyć - rozglądanie się zwierzyny.
 7. Odbić - odłączyć się od stada.
 8. Odkapturzyć - zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.
 9. Odnoga - odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.
 10. Odprawa - nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.
 11. Odprzodówka - dawna broń myśliwska ładowana od przodu.
 12. Odtrąbić - grać na sygnałówce, sygnały zakończenia polowania lub na śmierć ubitej zwierzyny.
 13. Odtylcówka - broń myśliwska ładowana od tyłu.
 14. Odwiatr - woń wydzielana przez strzeloną zwierzynę.
 15. Odyniec - samiec dzika powyżej czwartego roku życia.
 16. Odzew - odezwanie się na trąbce w odpowiedzi na sygnał myśliwski.
 17. Oganiać - obieganie przez jelenia byka chmary łań w czasie rykowiska.
 18. Okno - otwór wejściowy do nory lisa.
 19. Okręg łowiecki - jednostka administracyjna PZŁ. Wg podziału administracyjnemu z roku 1975.
 20. Okręgowy łowczy - przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego.
 21. Okręgowa Rada Łowiecka - najwyższa władza łowiecka na szczeblu okręgu w okresie między okręgowymi zjazdami delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.