KŁ Gryf » Etyka łowiecka » Ceremoniał sztandarowy
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Ceremoniał sztandarowy
Poczet sztandarowy Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku
Ceremoniał sztandarowy
Sztandar łowiecki dla myśliwych zrzeszonych w PZŁ jest najważniejszym symbolem organizacji wyróżniającym, jednoczącym oraz podnoszącym prestiż całej społeczności łowickiej. Godne obchodzenie się ze sztandarem dotyczy jego prezentowania podczas uroczystości, transportu oraz przechowywania.
Sztandar na stopce drzewca przy prawej nodze chorążego pocztu.Członkowie pocztu lewą nogę wysuwają do przodu i lekko uginają.Chorąży drzewce kładzie na prawe ramię pod kątem 45 stopni.
Posiadanie sztandaru wymaga zgody Okręgowej Rady Łowieckiej, potwierdzonej uroczystym aktem nadania sztandaru. Wszelkie uroczystości w jakich uczestniczy sztandar; takie jak np. rocznica powstania koła, odznaczenie koła, msza hubertowska, ślubowanie myśliwskie, uroczystości pogrzebowe czy walne zgromadzenie koła – wymagają oddania mu należytego szacunku i honoru.
Chorąży wysuwa nogę w przód trzyma sztandar pod kątem 45 stopni.Sztandar stanowi płat materiału o wymiarach 100 x 100 cm, umocowany do drzewca zwieńczonego symbolem Polskiego Związku Łowieckiego lub grotem wzorowanym na tradycyjnych oszczepach myśliwskich. Pod grotem umocowana jest wstęga o szerokości 10 cm, na której umieszcza się nadane kołu odznaczenia. W ornamencie sztandaru umieszcza się motywy charakterystyczne dla danego koła a także elementy regionalne. Sztandar powinien być przechowywany w oszklonej gablocie.
Chorąży pionizuje sztandar łapiąc drzewce na wysokości barku.We wszystkich uroczystościach z udziałem sztandaru uczestniczy poczet sztandarowy koła złożony z trzech osób; dowódcy pocztu, chorążego niosącego sztandar oraz adiutanta. Chorąży pocztu staje z prawej strony sztandaru a adiutant z lewej. Do uczestnictwa w poczcie sztandarowym który jest funkcją zaszczytną dla myśliwego wybierani są myśliwi legitymujący się nienaganną postawą etyczną i o dobrej prezencji.
Ubiór członków pocztu sztandarowego stanowią; łowiecki mundur organizacyjny z odznaczeniami, biała koszula, kapelusze myśliwskie jednakowego koloru i fasonu oraz czarne buty. Członkowie pocztu na rękach mają białe rękawiczki oraz przez ramię mają założone zielone szarfy z czerwonym paskiem przy obrzeżach, spięte rozetą lub związane przy lewym boku. W kościele i w trakcie uroczystości odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych poczet sztandarowy występuje w kapeluszach.