RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Historia Koła
55 lat Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku
Historia Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku
Pod koniec 1957 roku w Słupskich Fabrykach Mebli przy ulicy Grottgera zebrała się grupa inicjatywna, której celem było zawiązanie Koła Łowieckiego. Inicjatorami tego spotkania oraz najbardziej aktywnymi zwolennikami zawiązania Koła, byli Koledzy: Mieczysław Wierzchnicki, Franciszek Gągała, Stanisław Biliński, Marian Bielski, Jan Zdziuch i Henryk Stasiewski. Po rocznym okresie przygotowawczym i załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności i dokumentów, w dniu 30 listopada 1958 roku zebrała się grupa sympatyków i zwolenników myślistwa na swoim pierwszym posiedzeniu. Data pierwszego posiedzenia tj. 30 listopada 1958 roku uznana została jako data ostatecznego zawiązania Koła Łowieckiego Nr 5 (obecnie Nr 19). W dniu 10 stycznia 1960 roku Walne Zgromadzenie przyjęło i zatwierdziło Statut Koła, zgodny ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego. Koło przybrało nazwę:
Koło Łowieckie Gryf w Słupsku przy Słupskich Fabrykach Mebli
Nazwa Koła został potwierdzona przez Miejską Radę Narodową w Słupsku pismem z dnia 5 stycznia 1961 roku i zarejestrowane został jako Koło Nr 4. Koło otrzymało w dzierżawę Obwód Łowiecki nr 110 koło Człuchowa o powierzchni 6 710 ha. Pierwszy wybrany Zarząd Koła stanowili Koledzy:
  • Prezes Koła – Kol. Mieczysław Wierzchnicki,
  • Łowczy – Kol. Stanisław Biliński,
  • Sekretarz – Kol. Jan Zdziuch,
  • Skarbnik – Kol. Henryk Stasiewski.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kol. Franciszek Gągała. W roku 1986 w wyniku pożaru w Słupskich Fabrykach Mebli, całkowitemu zniszczeniu uległa cała dokumentacja Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku. Do tego czasu Koło swoją działalność łowiecką prowadziło już na terenie trzech Obwodów Łowieckich; Nr 6, 7 i 77 (aktualnie Nr 22, 23 i 122). W dzierżawionych Obwodach prace gospodarcze na rzecz Koła i środowiska wykonują członkowie Koła podzieleni w trzech Grupach Gospodarczych. Wszystkie prace związane z zagospodarowywaniem Obwodów, ograniczeniem powstawania szkód i wykonywania niezbędnych urządzeń łowieckich, wykonywane są na bieżąco. Jakość wykonywanych prac, jest dobrze oceniana przez jednostki kontrolujące z Nadleśnictw i władz lokalnych.
Kol. E. Murawiejko, śp. Kol. Franciszek Gągała i Kol. Z. StarkowskiDecyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 1996 roku, Koło zakupiło nieruchomość położoną w miejscowości Żółtnica w woj. Zachodniopomorskim. Członkowie Koła we własnym zakresie wykonali wiele prac murarsko porządkowych, urządzając ośrodek rekreacyjny dla członków Koła i ich rodzin. Myśliwi wykonujący polowania na terenie Obwodu nr 122 mają w tym ośrodku zapewnione wszelkie warunki do polowania i wypoczynku. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła z maja 1997 roku, obiekt otrzymał nazwę: Domek Myśliwski „Gągałówka”. W ten sposób, uczczono pamięć długoletniego Prezesa Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku, śp. Kol. Franciszka Gągały.
Pięcioletnią tradycją, są coroczne spotkania myśliwych i sympatyków łowiectwa, zapraszanych także z innych Kół oraz z wielu stron Polski, na tzw. Majowym Pikniku Łowieckim. Głównymi organizatorami tych spotkań jest dwóch myśliwych, członków Naszego Koła; Kol. Zdzisław Starkowski i Jerzy Terefenko. Spotkania te, w których z roku na rok uczestniczy coraz większa ilość osób, przyczyniają się do integracji i przyjacielskich spotkań, wymianie doświadczeń, popularyzacji myślistwa, łowiectwa i zachowaniu tradycji łowieckich. Właściwa atmosfera panująca w Kole i chęć spotkań, zachęcała członków Koła do organizacji licznych imprez. Bardzo huczne i udane były uroczystości i jubileusze związane z 35, 40, 45, 50 i 55-leciem zawiązania Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku. Kulturalnie z zachowaniem wszelkiej tradycji myśliwskiej bawiono się w gronie licznych przyjaciół, myśliwych i ich rodzin oraz zaproszonych gości i sympatyków łowiectwa.
DARZ BÓR!