KŁ Gryf » Aktualności » Walne Zgromadzenie Członków i Kandydatów Koła
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Walne Zgromadzenie Członków i Kandydatów Koła
Walne Zgromadzenia Członków i Kandydatów do Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku
Walne Zgromadzenie Członków i Kandydatów do Koła Łowieckiego „Gryf” w Słupsku
Komisja Uchwał i Wniosków z Przewodniczącym WZOtwarcia obrad Walnego Zgromadzenia w Siedlisku w Skórzynie dokonał Prezes Koła Kol. Robert Głowacki, który następnie powitał przybyłych myśliwych. Po podpisaniu przez przybyłych listy obecności, przeliczono osoby uprawniona do głosowania, stan osobowy wyniósł 62 członków Koła. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie; Kol. Wojciech Sobiesiak, Kol. Remigiusz Temborowski i Kol. Marek Warmowski. Powołano także, Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Kol. Bartłomiej Obecny; Przewodniczący Komisji, Kol. Bogdan Klinkosz oraz Kol. Grzegorz Krupa – Członek Komisji. Przystąpiono następnie do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia Koła Gryf. Decyzjami jednogłośnymi wybrano: Przewodniczącym Kol. Wiesława Pączkę oraz Sekretarzem; Kol. Adama Kleinę. Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia, odczytał proponowany porządek Obrad.
Sprawozdanie Prezesa Koła Łowieckiego GryfNastępnie odczytano sprawozdania poszczególnych Członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzeniu głosowań i uzyskaniu absolutorium, Kol. Sekretarz; Bartłomiej Mosakowski przedstawił plan pracy Zarządu Koła, zaś Skarbnik, Kol. Artur Dudziński przedstawił plan budżetu Koła na rok gospodarczy 2019/2020. Po krótkiej przerwie, przeprowadzono głosowanie i podjęto Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu oraz Planu Budżetu Koła następny rok gospodarczy. W czasie przerwy podano uroczysty obiad, na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnego żurku oraz kliku rodzaju mięs, surówek a także ziemniaków, wchodzących w skład drugiego dania. Następnie przedstawiono propozycję podjęcia poniższych Uchwał, które po przeprowadzeniu dyslusji i kolejnych głosowań, w całości zostały przyjęte.
  • Uchwała w sprawie ustalenia wagi i wartości tusz zwierzyny grubej,
  • Uchwała w sprawie terminowego rozliczania się z druków MP i protokołów,
  • Uchwała w sprawie pogotowia kasowego, wydatków i zakupów środków trwałych,
  • Uchwała w sprawie upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego dla myśliwego nie będącego członkiem Koła,
  • Uchwała w sprawie rekompensaty za odstawioną zwierzynę,
  • Uchwała w sprawie wysokości wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat wnoszonych na rzecz Koła,
  • Uchwała w sprawie prac na rzecz Koła w ramach odbywanego stażu,
  • Uchwała w sprawie wprowadzenia (na próbę) elektronicznej książki pobytu myśliwych w łowisku, zasad funkcjonowania oraz opłat,
  • Uchwała w sprawie zasad wydawania odstrzałów myśliwym,
  • Uchwała w sprawie polowań dewizowych .
Obrady Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Gryf, zakończyły się około godziny 15.30