KŁ Gryf » Aktualności » Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
RSS KŁ Gryf
KŁ Gryf, Koło Łowieckie Gryf w Słupsku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków i Kandydatów do Koła Łowieckiego Gryf w Słupsku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Gryf” w Słupsku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „Gryf” w Słupsku, zwołane zostało przez Zarząd Okręgowy Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki w Słupsku w dniu 22 września 2018 r. Obrady odbyły się w Siedzibie PZŁ przy ul. Nowomiejskiej 13 w Słupsku. Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku. Kol. Marian Wilczewski, który następnie powitał przybyłych członków Koła. W trakcie Obrad udało się wypracować kompromis, który pozwolił na wyłonienie nowych członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej w drodze wyborów uzupełniających do władz Koła.
Wybory uzupełniajęce do Zarządu Koła:
  • Prezes Koła - Kol. Robert Głowacki,
  • Łowczy Koła - Kol. Andrzej Kochanowski,
  • Podłowczy Koła - Kol. Krzysztof Dubielski,
  • Sekretarz Koła - Kol. Bartłomiej Mosakowski,
  • Skarbnik Koła - Kol. Artur Dudziński.
Wybory uzupełniajęce do Komisji Rewizyjnej:
  • Członek Komisji Rewizyjnej - Kol. Mateusz Michałowski,
  • Członek Komisji Rewizyjnej - Kol. Marcin Drabina.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „Gryf” w Słupsku, zakończyło Obrady o godzinie 1720.
- DARZ BÓR!
Bartłomiej Mosakowski
Sekretarz KŁ Gryf